Varför ska jag vaccinera mitt husdjur?

Vaccination är för att skydda din hund och katt emot sjukdomar som kan ge allvarliga symptom och i vissa fall vara livshotande. Genom att vaccinera bidrar du även till att minska smittspridning och risken för att andra djur drabbas av dessa sjukdomar.  

Vid vaccinationstillfället så måste djuret vara frisk. 

Vaccinationsrekommendationer

Hund

I Sverige vaccineras hundar emot kennelhosta, parvovirus, valpsjuka och smittsam leverinflammation/hepatit. 

Grundvaccination – Första sprutan ges vid 7-8 veckors ålder (tidigast vid 6 v). Nästa vaccination ges efter 3-4 veckor och sedan vid 1 års ålder.
Efter grundvaccinationen upprätthålls skyddet genom vaccination varje år. Där vaccinet emot kennelhosta ges årligen och vaccination emot parvovirus, valpsjuka och hepatit ges vart 3:e år

Katt

I Sverige vaccineras katter vanligen mot kattpest och kattsnuva. Båda dessa sjukdomar är mycket smittsamma och av den anledningen rekommenderas det att man vaccinerar både inne- och utekatter. 

Grundvaccination – Första vaccinationen ges vid 8-9 veckors ålder, och ytterligare en efter 3-4 veckor. Efter grundvaccinationen upprätthålls skyddet genom vaccination årligen. Varje år emot kattsnuva och vart 3:e år mot kattpest.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan en liten svullnad/irritation uppstå vid stället för injektion. Det förekommer även att vissa får feber, nedsatt allmäntillstånd och att symptom ifrån mag-tarmkanalen. Oftast brukar lindriga biverkningar försvinna utan åtgärd inom 1-2 dagar. Vid tecken på överkänslighetsreaktion som tex svullnad i ansikte, klåda, svårt att andas etc så är det viktigt att kontakta en veterinär omgående. 

Önskar du vaccinera ditt djur eller få rådgivning? Kontakta mig gärna via mail kontakt@veterinarlaurell.se